Zagrożenia związane z grypą i jej powikłaniami

Na powikłania pogrypowe najbardziej narażone są osoby, które należą do tak zwanej grupy wysokiego ryzyka. Osoby należące do tej grupy mają duże prawdopodobieństwo, że przechodząc grypę zajdzie konieczność leczenia w szpitalu. Niestety prawdopodobieństwo zgonu wynikającego z powikłań pogrypowych jest również bardzo wysokie.

Osoby cierpiące na upośledzenie odporności

Osoby palące częściej ulegają zachorowaniom na grypę, a jej przebieg przybiera zwykle ostrzejszy charakter

Już sam przebieg choroby dla nikogo nie jest przyjemny, ale największe niebezpieczeństwo grypy wynika głównie z jej powikłań.

Na powikłania najbardziej narażone są szczególnie osoby starsze, małe dzieci, osoby przewlekle chore, o obniżonej odporności oraz kobiety w ciąży. Do najczęstszych powikłań grypy należy zapalenie płuc. Zapalenie płuc może być o etiologii wirusowej, bakteryjnej bądź najczęściej mieszanej. W wyniku zakażenia wirusami grypy dochodzi do ogólnego niszczenia i złuszczania komórek układu oddechowego.