Archiwum kategorii: profilaktyka

Zamiast leczyć - zapobiegać - szczepienia przeciw grypie

Na grypę najskuteczniejszym lekarstwem jest szczepionka. Celem szczepień przeciwko grypie jest nie tylko uniknięcie zachorowania, ale przede wszystkim uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych. A każdy doskonale wie, że takie powikłania jak zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego, czy zapalenie mózgu, może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia. Po szczepieniu nasz organizm nie uzyskuje odporności od razu.

Układ immunologiczny człowieka potrzebuje od 6 do 8 tygodni na odpowiedź, czyli produkcję przeciwciał przeciwko wirusowi grypy. Szczepienie należy powtarzać co roku, gdyż odporność uzyskujemy na rok czasu. Inną sprawą jest również umiejętność mutowania wirusa grypy, który niemal każdego roku staje się odporny na kolejne szczepionki.

Należy również pamiętać, że szczepienie nie zabezpiecza w 100% przed zakażeniem grypą. W Polsce zarejestrowanych jest 6 szczepionek przeciw grypie, a ich skład jest corocznie uaktualniany.

Osoby, które nie są zaszczepione, lub nie mogą się zaszczepić kwalifikują się do podawania leków antywirusowych. U osób do 18 roku, u których zaobserwowano objawy grypy, nie należy stosować leków zawierających kwas acetylosalicylowy i salicylany. Zastosowanie takich leków obarczone jest ryzykiem rozwinięcia się zespołu Reya, który może być powodem ostrej niewydolności wątroby, która najczęściej kończy się zgonem pacjenta.

Warto pamiętać, że przed ostateczną decyzją odnośnie szczepienie, należy zasięgnąć rady lekarza. Należy przed szczepieniem stwierdzić czy nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań. Zdarza się, że niektóre zaburzenia odpornościowe, choroby układowe, stosowanie niektórych leków a także pewne stany fizjologiczne, takie jak ciąża czy dni przedmenstruacyjne, mogą stanowić ograniczenie wskazań do przeprowadzenia szczepienia. Przeciwwskazaniem do szczepienia przeciw grypie jest także uczulenie na białko jaja kurzego. Nie szczepi się również chorych z ostrymi schorzeniami o jakiejkolwiek etiologii do czasu ustąpienia objawów.