Archiwum kategorii: Cukrzyca

Pomoc zespołu diabetologicznego

Specjalnie dla cukrzyków, którzy chcą aktywnie dbać o swój stan zdrowia, powstał zespół opieki diabetologicznej. Mogą oni pomóc każdemu cukrzykowi jeśli wyrazi on do tego chęć. Zespół diabetologiczny będzie kontrolował poziomy HbA1c, aby śledzić średnie poziomy cukru w ciągu ostatnich 4 do 6 tygodni. Niskie wartości HbA1c są ważne w zapobieganiu późnym powikłaniom. Ponadto corocznie cukrzyk ma przeprowadzane badania oczu, nerek i układu nerwowego