Prace magisterskie - wymogi stawiane przez polskie uczelnie

Szukana fraza:

Prace magisterskie są nie bez powodu często tak dużym wyzwaniem dla studentów. Spełnienie bowiem wszystkich wymagań, które stawiają polskie uczelnie wobec prac magisterskich, jest trudnym zadaniem. Warto więc jeszcze przed pisaniem pracy magisterskiej przyjrzeć się dokładnie wymaganiom, jakie muszą spełnić prace dyplomowe, by zostać zatwierdzone na danej uczelni wyższej w Polsce.

Każda uczelnia wyższa ma opracowane własne wymagania stawiane pracom magisterskich. Jednak większość z nich jest podobna.

Pierwszy rodzaj wymagań to wymogi natury merytorycznej. Praca musi więc być napisana na temat, który odpowiada kierunkowi studiów oraz specjalizacji promotora, która powinna być zbieżna z zainteresowaniami studenta. Praca magisterska pod względem merytorycznym musi spełniać również wymóg aktualności tematyki oraz jej ważności dla nauki.

Wymogi natury formalnej dotyczą struktury tekstu, objętości i konstrukcji pracy. W skład tych wymogów wejdzie sposób tworzenia spisów treści, bibliografii, przypisów, numerowanie, rodzaj i wielkość czcionki, odstępy między wierszami. Praca magisterska powinna składać się ze strony tytułowej, wstępu, być podzielona na rozdziały, powinna mieć zakończenie, bibliografie, a także spis treści oraz wszystkich tabel, rysunków i grafik.

Każda uczelnia wyższa narzuca zazwyczaj wygląd strony tytułowej. Narzuca również często minimalną objętość pracy czy minimalną liczbę pozycji bibliograficznych. Ważne jest więc, by zapoznać się wcześniej z wymogami wobec pracy magisterskiej obowiązującymi na uczelni, na której się studiuje.